Κατασκευάζουμε υδραυλικές εγκαταστάσεις και αποχετευτικά δίκτυα, συνδέσεις συστημάτων βιολογικού καθαρισμού, τοποθέτηση ηλιακών συστημάτων μεταφοράς ζεστού νερού χρήσης, κατασκευές δεξαμενών ύδρευσης, πιεστικά συστήματα, πυροσβεστικά συστήματα σε μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και βιομηχανικά συγκροτήματα, με πιστοποιημένα υλικά.Η εργασία γίνεται με μεγάλη προσοχή και μεράκι με βάση τα διεθνή πρότυπα που εξασφαλίζουν άριστη λειτουργία και τη μεγαλύτερη δυνατή διάρκεια ζωής.

Πηγές | φιλοξενία ip.gr